Rørforsegling DB (direkte nedgravd)

Rørforsegling benyttes for å endetette mikrorør slik at ikke vann, fukt eller smuss trenger inn i røret. Rørenden trykkes inn i rørforseglingen og festes automatisk i riktig posisjon (push and pull). Rørforseglingen tåler et trykk på 25 bar og er vann- og gasstett. For å demontere rørskjøtene trykkes låsebøylen mot midten og rørene kan løsnes.

Rørforseglingen kan forlegges direkte i grunn uten annen beskyttelse. Disse passer derfor utmerket for tetting av tykkveggede rør.

For at det skal bli en permanent skjøt benyttes låsebøyle. Denne monteres først på rørskjøten for deretter å trykke røret på plass. Ved å bryte bort låsebøylen kan rørskjøten åpnes i etterkant.