Overspenningsvern

Melbye leverer overspenningsavledere IEC linjeutladningsklasse 2,3 og 4. Disse produseres av Ohio Brass i USA. Ohio Brass har produsert HS-avledere siden 1950 og tilbyr et stort spekter av metalloksyd gapfrie avledere som er designet for å beskytte transformatorer, koblingsanlegg og andre komponenter mot kobling og lynoverspenninger. Disse avlederne møter eller overgår alle krav i eksisterende IEC norm.

OhioBrass har vist at dets kvalitetssystem er i henhold til ISO 9001:2000 og opprettholder de strengeste krav til tester i henhold til IEC 60099-4, dette for å sikre at sluttbruker får høy kvalitet med hvert eneste produkt. OB gjennomfører også flere QA tester på hvert eneste parti metalloksydblokker. Rutine og designtester i tillegg til en gjennomkontrollert produksjonsprosess, sikrer at avlederne kan vise til et overlegent nivå på kvalitet. OB forplikter seg til å opprettholde høy kvalitet og å sikre utvikling, noe som er forventet av den ledende produsenten innen området.

Rutinetester MOV blokker:

 • Fysisk kontroll – Visuell kontroll er gjennomført ved flere steg i produksjonsprosessen.
 • Merke energitest – Denne prosedyren bekrefter energi- kapasiteten på hver eneste sink oksid blokk.
 • Rest spenningstest – Hver eneste blokk påtrykkes en 8/20 strømimpuls for å sikre at V-I karakteristikken er korrekt.
 • Effekttapstest – Denne testen måler effekttapet og den kapasitive karakteristikken i blokken


Parti QA tester MOV blokker:

 • Firkantbølge energitest – gjennomført på fem prøver av hvert parti. Denne testen gjennomføres for å kvantifisere partiets energikapasitet.
 • Høystrømstest – blokkene blir utsatt for to høystrømspulser av samme polaritet for å sikre høystrømskarakteristikken for partiet.
 • AC aldringstest – blokkene settes under testforhold i minimum 250 timer for å bekrefte yteevnen.


Rutinetester avledere

 • Fysisk kontroll – hver eneste støpte polymerenhet, blokk, viklemodul, braketter og ferdig produkt blir visuelt inspisert for å vrake defekte produkter.
 • Referanse spenningstest – denne testen måler spenningen når en forutbestemt strømamplitude er nådd.
 • Partiell utladningstest – denne testen garanterer at den partielle utladningen i avlederen ikke overstiger 10pC.
 • Restspenning – testet på de individuelle blokkene.
 • Lekkstrøms test – som spesifisert av standarder


Typetester avledere:

 • Testing i henhold til IEC 60099-4
 • Iberegnet:
 • Isolasjonsholdfasthetstester på isolerhus
 • Restspenningstester
 • Lang strømpulsholdfasthet
 • Funksjonstest
 • Kortslutningstest
 • Innvendig partiell utladningstest


Ta kontakt med din nærmeste Melbye representant for ytterligere informasjon.

Ingen produkter tilgjenglig