Mikrokabel MLT standard

Fiberoptisk kabel for utendørsinstallasjon i fiberrør. Benyttes i transport og aksess nett. Kabelen er spesielt konstruert for innblåsing i mikrorør med indre diameter på 8-16 mm Kabelen inneholder 250 µm fiber som ligger beskyttet i gelfylte tuber. Hver tube inneholder 12 eller 24 fiber. Tubene ligger rundt et sentralt FRP strekkelement. Denne konstruksjonen kalles for MLT (Multi Loose Tube). Kabelen er UV-bestandig, langsgående vanntett og har en lavfriksjonskappe av svart halogenfri HDPE. Kabelen kan enkelt strippes ved hjelp av en innlagt strippetråd. Kabelens stivhet gjør at den kan benyttes for trekking og/eller innblåsing i fiberrør.

Egenskaper: Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2

Den forventede livslengde ved normal bruk/installasjon overstiger 30 år.

Bruksområde: • Aksessnettet • Transportnett