Lokk for trekkekummer (B125)

2821342 Støpejernslokk B125 til trekkekum FF9060, flyteramme=70mm, Pentahead 7070701174129 2821343 Støpejernslokk B125 til trekkekum FF9060, flyteramme=120mm, Pentahead 7070701125190 2821354 Støpejernslokk B125 til trekkekum FF12267, flyteramme=70mm, Pentahead 7070701135755 2821369 Støpejernslokk B125 til trekkekum FF122122, flyteramme=40mm Pentahead 7070701135793 2821717 Støpejernslokk B125 til C2, 2-delt m/flyteramme=85mm Pentahead 7070701091280 2821729 Ifyllingslokk B125 til C2 75 mm m/flyteramme 70mm, 4-delt 7070701100333 2821731 Støpejernslokk B125 til PV2436 Flyteramme=70mm Pentahead 7070701048192 2821735 Støpejernslokk B125 til trekkekum FF9045, flyteramme=70mm Pentahead 7070701088730 2821736 Støpejernslokk B125 til trekkekum FF9090, flyteramme=70mm Pentahead 7070701088563 2821773 Støpejernslokk B125 til trekkekum FF6060, flyteramme=70mm Pentahead 7070701107868 2822052 Støpejernslokk B125 til PV2424, flyteramme=70mm, Pentahead-Låsing 7070701100432 2822060 Støpejernslokk B125 til PV2448, flyteramme=70mm, Pentahead, 2-delt 7070701100272 2822063 Støpejernslokk B125 til PV2454, flyteramme=70 7070701100142 2822068 Støpejernslokk B125 til PV2460, flyteramme=70mm, 3-delt, Pentahead 7070701100098 2822073 Støpejernslokk B125 til PV3660, flyteramme=45mm, Pentahead 7070701100531 2822076 Støpejernslokk B125 til PV4848, flyteramme=45mm 7070701100982 2822078 Støpejernslokk B125 til PV4860, flyteramme=45mm 7070701101002 2822080 Støpejernslokk B125 til PV6060, flyteramme=45mm 7070701101026 2822095 Komposittlokk B125 til PV2460, flyteramme=70mm, 3-delt, Pentahead 7070701316758