Koblingsbrønn og lokk

2821375 Justeringseksjon hjørne 30mm til FF-brønn, kreves 4 stk. 7070701184937 2821376 Justeringsseksjon L=445mm H=30mm til FF-brønn 7070701184944 2821377 Justeringsseksjon L=610mm H=30mm til FF-brønn 7070701184951 2821712 Kumseksjon til FF4545 HDPE svart, 150mm im=445x445 ym=550x550mm 7070701088686 2821718 Trekkekum SW1730-18 u/lokk HDPE svart, im=63x96x47 ym=70x103x47cm 7070701073507 2821719 Trekkekum SW1220-18 A15 HDPE svart, 48x65x45cm Grønt HDPE-lokk 7070701072210 2821720 Trekkekum SW1730-18 A15 HDPE savrt, 63x96x47cm Grønt HDPE-lokk 7070701022352 2821721 Trekkekum SW1730-18 B125 HDPE svart, FR45, 63x96x47cm Støpejern Penta 7070701022369 2821730 Kumseksjon til FF4545 HDPE svart, im=45x45x10 ym=55x55x15cm 7070701107806 2821733 Støpejernslokk B125 til trekkekum FF4545, flyteramme=70mm, Pentahead 7070701088723 2821734 HDPE lokk A15 til trekkekum FF4545, flyteramme=90mm, Pentahead 7070701067773 2821759 Kumseksjon til FF6045 HDPE svart, 150mm im=610x445 ym=715x550mm 7070701107813 2821764 Bunnseksjon til FF6045 HDPE svart, im=61x45x10 ym=72x55x15cm 7070701107820 2821765 Støpejernslokk B125 til trekkekum FF6045, flyteramme=70mm Pentahead 7070701107837 2821766 HDPE lokk A15 til trekkekum FF6045, flyteramme=90mm Pentahead 7070701107844 2821767 Støpejernslokk D400 til trekkekumFF6045, 2-delt, ramme, ikke låsbart 7070701100012 2821774 HDPE lokk A15 til trekkekum FF6060, flyteramme=90mm Pentahead 7070701107875 2822038 Trekkekum SW1220-18 HDPE Grønn u/lokk, im=48x65x45 ym=53x70x45cm 7070701099897 2822039 Bunnseksjon til SW1220-15/18 ABS plast, grønn 7070701099910 2822040 HDPE lokk A15 til SW1220 Grønt Pentahead-låsing 7070701099873