Master

Melbye leverer installasjonsvennlige vedlikeholdsfrie komposittmaster i en totalløsning med isolatorer, traverser mm. Da mastene ikke trenger impregnering er det ingen fare for skadelige stoffer som kan lekke ut i naturen, hvilket gjør kompositt til et miljøvennlig alternativ til tre. Den lave vekten på mastene og utførelsen medfører en mer miljøvennlig transport og installasjon. Dette gjør også at man kan bygge linjer i utmark med minimale belastninger for naturen rundt, spesielt ved bruk av helikopter.

Komposittmaster har et stort potensial for kostnadsreduksjon på lang sikt av variable grunner. Først og fremst har mastene en forventet levetid på opptil 120 år i norsk natur, hvilket over dobler den gjennomsnittlige levetiden på tre, stål og betong som ligger på 50 år.

Da mastene består av moduler som kan transporteres med mindre moduler lagret inni større, sparer kunden/utbyggeren transportkostnader ved å anvende vanlige trailere. En trailer kan frakte 53 komposittmaster mot 27 rørstålmaster eller 15 tremaster på ett lass.

Lav vekt er også utslagsgivende for enklere og rimeligere frakt, både med trailer og helikopter. En komposittmast veier for eks. en åttendedel av en tilsvarende lang betongmast.

Enkel montasje av modulene fører til raskere utbygging av kraftlinjene da timeforbruket blir lavere. Mastene kan gjerne monteres ferdig beslått med isolatorkjeder, travers m.m. og deretter flys direkte ut på montasjestedet. Dette fører til at behovet for montører ute på linjen reduseres kraftig.

Komposittmaster - Baseplate Komposittmaster - Diverse tilbehør Komposittmaster Komposittmaster - Blindplugg Komposittmaster - Topphette Komposittmaster - Bor